Περιοχή Basic Instructor

Οι πιστοποιημένοι Basic Instructor έχουν πλέον πρόσβαση στη βάση δεδομένων των ETS Ιnstructor.

Σε αυτή τη βάση δεδομένων μπορείτε να δείτε τους πιστοποιημένους ETS Instructor μέσα από τα προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Οι Basic Instructor που πήραν μέρος στο Workshop της Θεσσαλονίκης στις 30/11/19 μπορούν να κατεβάσουν τα πτυχία τους κάνοντας κλικ επάνω στην αντίστοιχη εικόνα.

Τα πτυχία θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου Workshop. Μετά την ημερομηνία αυτή μπορεί κάποιος να ζητήσει το πτυχίο του, στέλνοντας το αίτημα στη γραμματεία secretariat@emergogreece.gr και αναφέροντας το κωδικό που αναγράφεται στη βάση του πτυχίου