Το Ελληνικό Κέντρο

EMERGOGREECE – Ελληνικό Εθνικό Κέντρο – Emergo Train System© [ETS]

Η Ελλάδα αποκτά, χάρη στις προσπάθειες της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ], το δικό της Εθνικό Κέντρο Emergo Train System [ETS] και συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες που πρωτοπορούν, προσπαθώντας με τη βοήθεια του ETS, του πιο αξιόπιστου διεθνώς εργαλείου προσομοίωσης αντιμετώπισης και διαχείρισης Μαζικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ], να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα χειρότερα.

Emergo Train System© Worldwide

Η ΕΕΕΠΦ έχει την τιμή να έχει πιστοποιηθεί ως ένα από τα δεκαπέντε [15] αντίστοιχα κέντρα στο κόσμο, στη χρήση του ETS και έχει ξεκινήσει μια φιλόδοξη προσπάθεια για να αλλάξει το τοπίο της εκπαίδευσης στη διαχείριση ΜΥΣ στην Ελλάδα.

Η ΕΕΕΠΦ από το 2016 έχει εντάξει το εκπαιδευτικό εργαλείο Emergo Train System [ETS] στο οπλοστάσιό της, σε μια προσπάθεια εκπαίδευσης όλων των δυνητικά ανταποκρινόμενων σε περιπτώσεις Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ], τόσο στο προνοσοκομειακό περιβάλλον όσο και στο επίπεδο των Νοσοκομείων.

Το Ελληνικό Κέντρο, μετά τη διεξαγωγή με εξαιρετική επιτυχία του 1ου ETS Educator Course και του 1ου ETS Senior Instructor Course στην Ελλάδα [Θεσσαλονίκη 19—22.09.2019], βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευτυχή θέση να ανακοινώσει την πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού Κέντρου της ΕΕΕΠΦ ως Εθνικό Κέντρο ETS για την Ελλάδα [Emergogreece], από το Κέντρο Διδασκαλίας και Έρευνας στην Ιατρική Καταστροφών και στην Τραυματιολογία [KMC—Centre for Teaching and Research in Disaster Medicine and Traumatology] του Πανεπιστημίου του Linköping της Σουηδίας.

Είναι φανερό ότι η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου ETS—Emergogreece είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα για την αλλαγή σελίδας στο κεφάλαιο του τρόπου αντιμετώπισης των ΜΥΣ στη χώρα μας. Η απομάκρυνση από τις αποσπασματικές προσπάθειες και τους ερασιτεχνισμούς του παρελθόντος και η στροφή στη συστηματική και στοχευμένη -με επιστημονική τεκμηρίωση και καθοδήγηση- εκπαίδευση απαιτεί ένταση των προσπαθειών, καινοτόμες παρεμβάσεις, οργανωμένες πρωτοβουλίες και τολμηρές συνεργασίες.

Η διοργάνωση ETS Σεμιναρίων όλων των επιπέδων [Emergogreece eLearning Course/ ETS Workshop / ETS Basic Instructor Course / ETS Senior Instructor Course / ETS Educator Course] με προσέλκυση στοχευμένων ακροατηρίων, ο προσεκτικός σχεδιασμός και η υλοποίηση ρεαλιστικών ασκήσεων προσομοίωσης μεγάλης κλίμακας με εμπλοκή όλων των σχετιζόμενων δημόσιων φορέων και υπηρεσιών, η προσπάθεια για θεσμοθέτηση δομημένης εκπαίδευσης και η προώθηση εθνικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση ΜΥΣ αποτελούν το μόνο δρόμο για την προάσπιση της χώρας απέναντι σε μελλοντικές καταστροφές.

Το Εθνικό Κέντρο ETS—Emergogreece μπορεί και πρέπει να γίνει ο καταλύτης των εξελίξεων και να ηγηθεί της αναγκαίας εθνικής προσπάθειας.

Οι άνθρωποι της Εκπαιδευτικής Ομάδας του Εθνικού Κέντρου ETS—Emergogreece, με το εργαλείο του ETS στα χέρια τους, μέσα από την επίδειξη διεθνών συστημάτων διαχείρισης ΜΥΣ, την εκπαίδευση των εμπλεκομένων φορέων και την αξιολόγηση των υφιστάμενων σχεδίων, στοχεύουν στην αναδιαμόρφωση του υπάρχοντος τοπίου στη χώρα μας και φιλοδοξούν μέσα από την ερευνητική τους προσπάθεια και την εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, να συμβάλουν ενεργά στην δημιουργία του πρώτου Ελληνικού Εθνικού Δόγματος Αντιμετώπισης ΜΥΣ.

Η αρχή λοιπόν έγινε και το μέλλον δείχνει πολλά υποσχόμενο.

Σε αυτή τη προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Σας περιμένουμε όλους δίπλα μας.