Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 1. Για την κατοχύρωση της θέσης του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει καταβάλει το αντίτιμο του αντίστοιχου προγράμματος τουλάχιστον πέντε [5] εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
 2. Σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί τα χρήματα, ο ενδιαφερόμενος χάνει το δικαίωμα συμμετοχής του στο πρόγραμμα και η θέση του προσφέρεται σε επιλαχόντα.
 3. Το πρόγραμμα Emergogreece eLearning Course είναι διαθέσιμο τόσο αυτόνομα όσο και σαν αναπόσπαστο και προαπαιτούμενο κομμάτι της εκπαίδευσης των υπολοίπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του EmergoGreece.
 4. Εάν o ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετέχει σε κάποιο από τα συνδυαζόμενα κλινικά φροντιστήρια θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο και να συμπληρώσει την φόρμα επιβεβαίωσης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, το αντίτιμο συμμέτοχης του EmergoGreece eLearning Course συμπεριλαμβάνεται στο αντίτιμο συμμέτοχης του συνδυαζόμενου προγράμματος.
 5. Εάν για οποιανδήποτε λόγο o ενδιαφερόμενος ολοκληρώσει το EmergoGreece eLearning Course αλλά δεν μπορέσει να παραβρεθεί στο κλινικό μέρος, του δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει κατά προτεραιότητα σε κάποιο από τα επόμενα προγραμματισμένα πρακτικά κλινικά φροντιστήρια των επόμενων δυο [2] ετών.
 6. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος έχει επιβεβαιώσει την συμμετοχή του στο πρακτικό κομμάτι της εκπαίδευσης και δεν παραβρεθεί για οποιανδήποτε λόγο, δεν δικαιούται επιστροφή του αντιτίμου συμμετοχής, αλλά θα του δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικό σεμινάριο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση, με 50% έκπτωση.

Οδηγίες κατάθεσης αντιτίμου συμμετοχής

 1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει το αντίτιμο της συμμετοχής του, στον αριθμό λογαριασμού: GR73 0172 2300 0052 3008 9395 155 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 2. Ο δικαιούχος του λογαριασμού είναι η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.
 3. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναγράψει το ονοματεπώνυμο του στην αιτιολογία κατάθεσης συμπληρώνοντας:  π.χ. Γ. Παπαδόπουλος Workshop Αθήνα.
 4. Εάν ο ενδιαφερόμενος δικαιούται έκπτωση ως μέλος της ΕΕΕΠΦ θα πρέπει να συμπληρώσει στην αιτιολογία τη λέξη ΕΕΕΠΦ π.χ. Γ. Παπαδόπουλος Workshop Αθήνα ΕΕΕΠΦ.

Χρήσιμες οδηγίες για την ομαλή συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσθέσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@emergogreece.gr και secretariat@emergogreece.gr στις επαφές του email του ώστε να είναι βέβαιος ότι λαμβάνει τα email και τις σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, χωρίς αυτά να κατευθύνονται στα ανεπιθύμητα (spam). Για να προσθέσει κάποιον αποστολέα στις επαφές του, αφού ανοίξει το μήνυμα, πρέπει να τοποθετήσει τον κέρσορα στη διεύθυνση του αποστολέα και στο παράθυρο που εμφανίζεται να επιλέξει [Προσθήκη στις Επαφές].
 2. Ο ενδιαφερόμενος κατά την διάρκεια της συμμετοχής του στο θεωρητικό κομμάτι (μέσω του eLearning) ή στο πρακτικό κομμάτι μέσω των ασκήσεων οφείλει να συμπεριφέρεται απέναντι στους συνεκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές του, με την ανάλογη δεοντολογία. Σχόλια ή συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους βασικούς κανόνες επαγγελματισμού και ευγένειας, θα έχουν σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση του συμμετέχοντα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.