Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Workshop Course

WoC – Κλινικό φροντιστήριο Διαχείρισης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] με τη χρήση του Emergo Train System® [ETS]

Το Workshop Course [WoC] αποτελεί τον πυρήνα όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου ETS.

Τα WoC είναι ασκήσεις προσομοίωσης αντιμετώπισης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] με χρήση του Emergo Train System [ETS].

Τα Workshops είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, πέρα από την εκπαίδευση, για την επίδειξη του ορθού τρόπου διαχείρισης ΜΥΣ και την ενημέρωση Φορέων και Οργανισμών που εμπλέκονται στην αντιμετώπισή τους.

Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθούν για την εξάσκηση και την αξιολόγηση του προσωπικού στην εφαρμογή των σχετικών σχεδίων, πρωτοκόλλων και ενεργειών, αλλά και της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος σχεδιασμού υπό ρεαλιστικές συνθήκες.

Είκοσι τέσσερεις [24] εκπαιδευόμενοι στο eLearning [iWoC] και δέκα οκτώ [18] στο πρακτικό μέρος [WoC].

Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC] χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος [WoC]. Σε αυτή τη περίπτωση, τους δίνεται  η δυνατότητα συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κάποιο αντίστοιχο μελλοντικό πρόγραμμα για τα επόμενα δυο [2] έτη.

Το κόστος διαμορφώνεται σε εξήντα [60] ευρώ για την παρακολούθηση του eLearning [iWoW] και εξήντα [60] ευρώ για το πρακτικό μέρος [WoC]. Για τη συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος απαιτείται η ολοκλήρωση του eLearning. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ]

Δεν υπάρχουν περιορισμοί και προαπαιτούμενα για τους ενδιαφερόμενους. Οποιασδήποτε έχει ενδιαφέρον για την διαχείριση Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ, μπορεί να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους πρόκειται να εμπλακούν στην αντιμετώπιση Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Η δυνατότητα του Emergo Train System [ETS] να προσομοιώνει μια υγειονομική καταστροφή από το επίπεδο του πρώτου ανταποκριτή έως και το στρατηγικό επίπεδο αντιμετώπισης, καθιστά το πρόγραμμα ικανό να εκπαιδεύσει όλες τις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερόμενων:

 • Εθελοντές
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί
 • Επιτελικά στελέχη Φορέων & Οργανισμών

Σε κάθε WoC οι δυο [2] θέσεις συμμετεχόντων αφορούν παρατηρητές οι οποίοι παρακολουθούν το πρακτικό σκέλος του προγράμματος εντελώς δωρεάν.

Οι παρατηρητές λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης χωρίς όμως να τους απονέμονται πιστοποιητικά παρακολούθησης ή Μονάδες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο [ΠΙΣ].

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Δυο [2] εβδομάδες / Δώδεκα [12] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Μία ημέρα. Οκτώ [8] εκπαιδευτικές ώρες.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Δεκατρία [13] Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης χορηγούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο [ΠΙΣ] για όλους τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

Τέσσερα [4] έτη.

Οι εκπαιδευόμενοι μετά τη θεωρητική τους εκπαίδευση στη διαχείριση Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ θα διδαχθούν ενέργειες διαχείρισης τέτοιων συμβάντων, όπως:

 • Ανακήρυξη ΜΥΣ
 • Οργάνωση σκηνής συμβάντος
 • Διαμόρφωση ιεραρχίας
 • Διαλογή μεγάλου αριθμού θυμάτων σε ασφαλή και επισφαλή περιβάλλοντα.
 • Αρχές κλινικής αντιμετώπισης θυμάτων ΜΥΣ
 • Εκκένωση εμπλεκόμενων σε ΜΥΣ
 • Προετοιμασία νοσοκομείου για αντιμετώπιση ΜΥΣ
 • Ενδονοσοκομειακή διαχείριση ασθενών ΜΥΣ

Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα χρειαστεί να ενεργήσουν κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες και να συνεργαστούν με τους συνεκπαιδευόμενους τους σε σενάρια κλιμακούμενης δυσκολίας.

Τέλος οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας, ηγεσίας και κλινικής διαχείρισης, τόσο προνοσοκομειακά όσο και ενδονοσοκομειακά.

Πρώτο μέρος: Δυο [2] εβδομάδες / 10 ώρες θεωρητικής γνώσης μέσω του internet Workshop Course [iWoC] και επιπλέον εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές ενότητες WoC.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Υγειονομικές Καταστροφές, Μαζικά Υγειονομικά Συμβάντα και Συμβάντα Πολλαπλών Θυμάτων. Περιγραφή του δόγματος CSCAT3
 • Στάδια διαχείρισης Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων.
 • Χαρακτηριστικά Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων.
 • CSCAT3 – Περιγραφή του διαχειριστικού εργαλείου.
 • COMMAND – Διοίκηση και έλεγχος σκηνής.
 • SAFETY – Ασφάλεια σκηνής.
 • COMMUNICATION – Επικοινωνίες.
 • ASSESSMENT – Αξιολόγηση σκηνής.
 • TRIAGE – Διαλογή.
 • TREATMENT – Αντιμετώπιση.
 • TRANSPORT – Διακομιδή.
 • Η δομημένη προσέγγιση διαχείρισης ΜΥΣ στον προνοσοκομειακό χώρο.
 • Η φάση της προετοιμασίας διαχείρισης ΜΥΣ στον προνοσοκομειακό χώρο.
 • Η φάση της αποκατάστασης αντιμετώπισης ΜΥΣ στον προνοσοκομειακό χώρο.
 • Η δομημένη προσέγγιση διαχείρισης ΜΥΣ στον ενδονοσοκομειακό χώρο.
 • Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός ενδονοσοκομειακής διαχείρισης ΜΥΣ.
 • Η ενδονοσοκομειακή διαχείριση ΜΥΣ.
 • Κλινική αντιμετώπιση συγκεκριμένων κακώσεων κατά την διαχείριση ΜΥΣ ενδονοσοκομειακά.

Δεύτερο μέρος: Μία [1] ημέρα / Οκτώ [8] ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μέσω του Workshop Course [WoC]

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Εξοικείωση με τον πίνακα Σκηνή Συμβάντος
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Διαλογής και Αντιμετώπισης
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Εκκένωσης
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Τμήμα Επειγόντων
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Χειρουργικού Τμήματος
 • Εξοικείωση με τον πίνακα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
 • Μικρής έκτασης άσκηση και εκπαιδευτική αποενημέρωση
 • Μεσαίας έκτασης άσκηση και εκπαιδευτική αποενημέρωση
 • Μεγάλης έκτασης άσκηση και εκπαιδευτική αποενημέρωση