Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Senior Instructor Course

SIC – Σεμινάριο Επικεφαλής Εκπαιδευτών των προγραμμάτων που κάνουν χρήση του Emergo Train System® [ETS]

  •  

Το Senior Instructor Course [SIC] καθιστά έναν επιτυχόντα αυτόνομο επικεφαλής εκπαιδευτή [SI] ο οποίος με την εκπαιδευτική ομάδα του μπορεί να προμηθεύεται υλικό του Emergo Train System [ETS] και να διεξάγει Workshops σε όλο τον κόσμο υπό την επίβλεψη των κατά τόπους Εθνικών Κέντρων ή του Σουηδικού Κέντρου εφόσον δεν υπάρχει Εθνικός Φορέας.

Ο υποψήφιος Senior Instructor [SI] θα εκπαιδευτεί μέσω του προγράμματος στις αρχές σχεδιασμού ασκήσεων και στην αποτελεσματική καθοδήγηση της εκπαιδευτικής ομάδας στη χρήση του ETS.

Δώδεκα [12] εκπαιδευόμενοι στο eLearning και οκτώ [8] στο πρακτικό μέρος.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να συμμετέχουν στο κλινικό μέρος [SIC] χωρίς να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC], εφόσον το έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία μέσα στο τελευταίο διάστημα ενός έτους. Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να παρακολουθήσουν μόνο τις επιπλέον εκπαιδευτικές ενότητες και δεν θα επιβαρυνθούν το κόστος εξήντα [60] ευρώ.

Το κόστος διαμορφώνεται  σε εκατό [100] ευρώ για την παρακολούθηση του eLearning [iWoC] και εκατό [100] ευρώ για το πρακτικό μέρος [SIC]. Για τη συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος απαιτείται η ολοκλήρωση του eLearning. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτές επιθυμούν να οργανώσουν τη δική τους Εκπαιδευτική Ομάδα και να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχεδιασμού και εφαρμογής Workshops [WoC] ως επιτελικά στελέχη του Emergogreece.

Ως Senior Instructors [SI] μπορούν να πιστοποιηθούν και μη κλινικοί επαγγελματίες οι οποίοι έχουν εκτεταμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση υγειονομικών καταστροφών και έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε δυο [2] WoC με την ιδιότητα του Basic Instructor [BI].

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν προταθεί από κάποιον Senior Instructor για την απόδοση και τον επαγγελματισμό τους κατά τη διάρκεια κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας του Emergogreece αριθμούν ήδη 18 πιστοποιημένους SI μεταξύ των οποίων:

 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Iατροί
 • Επιτελικά στελέχη Φορέων & Οργανισμών

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Δυο [2] εβδομάδες / Δεκαοκτώ [18] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Τρείς [3] ημέρες  / Είκοσι [20] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ] και το Σουηδικό Εποπτεύον Εκπαιδευτικό Κέντρο ETS [Emergo Train System].

Η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι απαραίτητη σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποιο Educator Course [EdC] στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Δεκατρία [13] Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης χορηγούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο [ΠΙΣ] για όλους τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

Για την διατήρηση της εκπαιδευτικής ιδιότητας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμμετάσχει σε δυο [2] WoC  και να ολοκληρώνει το δωρεάν eLearning για ETS Instructors κάθε ημερολογιακό έτος.

Το Senior Instructor Course [SIC] είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρει σε Basic Instructors τις δεξιότητες και την γνώση ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί επικεφαλής εκπαιδευτές [SI].

Οι υποψήφιοι SI διδάσκονται τεχνικές σχεδιασμού ασκήσεων προσομοίωσης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ].

Επίσης διδάσκονται δεξιότητες εποπτείας και καθοδήγησης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων κατά τη διεξαγωγή WoC.

Πρώτο μέρος: Δυο [2] εβδομάδες / Δεκαοκτώ [18] ώρες θεωρητικής γνώσης μέσω του internet Workshop Course [iWoC] και επιπλέον εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές ενότητες SIC.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Υγειονομικές Καταστροφές, Μαζικά Υγειονομικά Συμβάντα και Συμβάντα Πολλαπλών Θυμάτων. Περιγραφή του δόγματος CSCAT3
 • Στάδια διαχείρισης Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων.
 • Χαρακτηριστικά Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων.
 • CSCAT3 – Περιγραφή του διαχειριστικού εργαλείου.
 • COMMAND – Διοίκηση και έλεγχος σκηνής.
 • SAFETY – Ασφάλεια σκηνής.
 • COMMUNICATION – Επικοινωνίες.
 • ASSESSMENT – Αξιολόγηση σκηνής.
 • TRIAGE – Διαλογή.
 • TREATMENT – Αντιμετώπιση.
 • TRANSPORT – Διακομιδή.
 • Η δομημένη προσέγγιση διαχείρισης ΜΥΣ στον προνοσοκομειακό χώρο.
 • Η φάση της προετοιμασίας διαχείρισης ΜΥΣ στον προνοσοκομειακό χώρο.
 • Η φάση της αποκατάστασης αντιμετώπισης ΜΥΣ στον προνοσοκομειακό χώρο.
 • Η δομημένη προσέγγιση διαχείρισης ΜΥΣ στον ενδονοσοκομειακό χώρο.
 • Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός ενδονοσοκομειακής διαχείρισης ΜΥΣ.
 • Η ενδονοσοκομειακή διαχείριση ΜΥΣ.
 • Κλινική αντιμετώπιση συγκεκριμένων κακώσεων κατά την διαχείριση ΜΥΣ ενδονοσοκομειακά.

Δεύτερο μέρος: Τρείς [3] ημέρες / Είκοσι [20] ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μέσω του Basic Instructor Course [BIC] και συμμετοχής σε WoC ως δυνητικός SI.

1η ημέρα: Τέσσερεις [4] ώρες. Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Παιδαγωγικό υπόβαθρο του Emergo Train System [ETS]
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επιτυχημένου WoC
 • Πολιτικές και κανόνες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Emergogreece

2η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες.

 • Προετοιμασία και δοκιμαστική διεξαγωγή μιας μικρής άσκησης από του δυνητικούς SI
 • Προετοιμασία και δοκιμαστική διεξαγωγή μιας μεσαίας άσκησης από του δυνητικούς SI
 • Διαδικασία εκπαιδευτικής αποενημέρωσης μετά από WoC

3η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες.

 • Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ένα WoC δίπλα σε πεπειραμένους SI και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Educator