Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Basic Instructor Course

Πιστοποίηση Βασικών Εκπαιδευτών των προγραμμάτων που κάνουν χρήση του Emergo Train System® [ETS]

Περιγραφή προγράμματος

Το Basic Instructor Course [BIC] είναι το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης για όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας του emergogreece.

Τα προγράμματα BIC σαν σκοπό έχουν να παρέχουν στους πιθανούς BI το θεωρητικό υπόβαθρο της παιδαγωγικής διαδικασίας που βρίσκεται πίσω απο κάθε σχεδιασμό και εφαρμογή ενός Workshop Course. 

Με την πιστοποίηση τους οι BI καθίστανται ικανοί να χειρίζονται το Emergo Train System [ETS] από τον ρόλο του εκπαιδευτή και σε συνεργασία με κάποιον Senior Instructor [SI] να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ασκήσεις προσομοίωσης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] – Workshops.

Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά πρόγραμμα

Δεκαοκτώ [18] εκπαιδευόμενοι στο eLearning [iWoW] και δώδεκα [12] στο πρακτικό μέρος [BIC].

Οι εκπαιδευόμενοι, είναι δυνατον να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως προγράμμα [iWoC] χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος [BIC]. Σε αυτή τη περίπτωση τους δίνεται  η δυνατότητα συμμετοχής τους, κατά προτεραιότητα, σε κάποιο αντίστοιχο μελλοντικό προγραμμα για τα επόμενα δυο [2] έτη.

Κόστος

Εξήντα [60] ευρώ για την παρακολούθηση του eLearning και εκατό [100] ευρώ για το πρακτικό μέρος. Για τη συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος απαιτείται η ολοκλήρωση του eLearning. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ]

Προϋποθέσεις συμμέτοχης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχεδιασμού και εφαρμογής Workshop και έχουν προταθεί ως υποψήφιοι εκπαιδευτές από κάποιον Senior Instructor [SI] του Εθνικού Κέντρου ETS Emergogreece.

Τα μέλη της Εκπαιδευτικής Ομάδας του Εθνικού Κέντρου ETS Emergogreece αριθμούν ήδη 110 πιστοποιημένους BIs μεταξύ των οποίων:

 • Εθελοντές 
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί
 • Στελέχη της Πολιτικής Προστασίας 
 • Επιτελικά στελέχη Φορέων & Οργανισμών
Πλατφόρμα eLearning

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Διάρκεια eLearning

Δυο [2] εβδομάδες / Δεκαέξι [16] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Πρακτική εκπαίδευση

Τρεις [3] ημέρες  / είκοσι [20] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Φορέας πιστοποίησης

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Δεκατρια [13] Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης χορηγούνται απο τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο [ΠΙΣ] για όλους τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. 

Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη σε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποιο Senior Instructor Course [SIC] στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Διάρκεια πιστοποίησης

Για την διατήρηση της εκπαιδευτικής ιδιότητας ο BI θα πρέπει να συμμετέχει σε δυο [2] WoC ως BI και να ολοκληρώνει το δωρεάν eLearning για ETS Instructors κάθε ημερολογιακό έτος.

Διδασκόμενες δεξιότητες

Οι επίδοξοι BI θα πρέπει να είναι άριστοι γνώστες του θεωρητικού αντικειμένου της διαχείρισης ΜΥΣ, αλλά και αποτελεσματικοί και αποδοτικοί εκπαιδευτές.

Τo BIC παρέχει στους υποψηφίους BI το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες της παιδαγωγικής διαδικασίας πίσω από κάθε σχεδιασμό και εφαρμογή των WoC.

Δομή του προγράμματος 

Πρώτο μέρος: Δυο [2] εβδομάδες / Δώδεκα [12] ώρες θεωρητικής γνώσης μέσω του Emergogreece eLearning Course [iWoC] και επιπλέον εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές ενότητες BIC

Εκπαιδευτικές ενότητες:

   • ΔιαχείρισηςΥγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ]
   • Περιγραφή του δόγματος CSCAT3
   • Διοίκηση 
   • Επικοινωνία 
   • Ασφάλεια 
   • Διαλογή 
   • Αντιμετώπιση και Εκκένωση
   • ΔιαχείρισηςΥγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ ενδονοσοκομειακά
   • Ιστορική αναδρομή του Emergo Train System [ETS]
   • Το ETS ως παιδαγωγικό εργαλείο 
   • Προνοσοκομειακή χρήση του ETS 
   • Ενδονοσοκομειακή χρήση του ETS 
   • Χρήση του ETS σε στρατηγικό επίπεδο διαχείρισης 
   • Δεξιότητες αποτελεσματικής εκπαίδευσης επαγγελματιων υγείας 
   • Διαχείριση συμπεριφορών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
   • Δομή και λειτουργικότητα της Πλατφόρμας Διαχείρισης Εκπαίδευσης της ΕΕΕΠΦ [LMP]

Δεύτερο μέρος: Τρείς [3] ημέρες / Είκοσι [20] ώρeς πρακτικής εκπαίδευσης μέσω του Basic Instructor Course [BIC] και συμμετοχής σε WoC ως δυνητικός BI.

1η ημέρα: Τέσσερεις [4] ώρες. Εκπαιδευτικές ενότητες:

   • Παιδαγωγικό υπόβαθρο του Emergo Train System [ETS]
   • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επιτυχημενου WoC
   • Πολιτικές και κανόνες στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Emergogreece

2η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες. 

   • Οι εκπαιδευομενοι συμμετέχουν στην 1η ημέρα ενός WoC δίπλα σε πεπειραμένους BI και υπο την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Senior Instructor

3η ημέρα: Οκτώ [8] ώρες. 

   • Οι εκπαιδευομενοι συμμετέχουν στην 2η ημέρα ενός WoC δίπλα σε πεπειραμένους BI και υπο την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Senior Instructor