Περιοχή Senior Instructor

Οι πιστοποιημένοι Senior Instructor έχουν πλέον πρόσβαση στη βάση δεδομένων των ETS Ιnstructor.

Σε αυτή τη βάση δεδομένων μπορείτε να δείτε τους πιστοποιημένους ETS Instructor μέσα από τα προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Οι Senior Instructor που πήραν μέρος στο Senior Instructror Course της Αθήνας 30.01-02.02.2020 παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ανατροφοδότηση.

Το ερωτηματολόγιο απαιτεί την υποβολή του email σας αλλά χωρίς να είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένες απαντήσεις καθιστώντας την διαδικασία ανώνυμη. Μόλις η εκπαιδευτική ομάδα λάβει τις απαντήσεις σας, θα ανεβάσει το πτυχίο στο λογαριασμό σας.