Περιοχή Educator

Οι πιστοποιημένοι Educator έχουν πλέον πρόσβαση στη βάση δεδομένων των ETS Ιnstructor.

Σε αυτή τη βάση δεδομένων μπορείτε να δείτε τους πιστοποιημένους ETS Instructor μέσα από τα προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.