Γενική περιγραφή

Περιγραφή του Emergo Train System® [ETS]

Το Emergo Train System [ETS] είναι ένα εκπαιδευτικό διαδραστικό σύστημα προσομοίωσης που έχει αναπτυχθεί στο Κέντρο Διδασκαλίας και Έρευνας στην Ιατρική Καταστροφών και στην Τραυματιολογία [KMC—Centre for Teaching and Research in Disaster Medicine and Traumatology] του Πανεπιστημίου του Linköping της Σουηδίας.

Το ETS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και προσομοίωση Υγειονομικών Καταστροφών [YK] και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ]. Ταυτόχρονα, αποτελεί εργαλείο για τη δοκιμασία και την αξιολόγηση των Συστημάτων Διοίκησης Συμβάντων [Incident Command Systems], της ετοιμότητας των Νοσοκομείων και της δυνατότητας ανταπόκρισης σε περιπτώσεις ΜΥΣ.

Το ETS χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι απλό στη χρήση και δεν απαιτεί περίπλοκο εξοπλισμό.

Το Emergo Train System [ETS] βασίζεται σε μαγνητικά σύμβολα πάνω σε λευκούς πίνακες, που αντιπροσωπεύουν ασθενείς, προσωπικό και πόρους. Αυτοκόλλητες ενδείξεις που υποδεικνύουν προτεραιότητα και κλινικές παρεμβάσεις μπορούν να προσαρμοστούν επάνω στο σύμβολο του ασθενούς και να τον συνοδεύουν κατά τη διάρκεια της άσκησης. Πυρήνα του ETS αποτελεί μια μεγάλη βάση δεδομένων ασθενών με κακώσεις και έκβαση βασισμένες σε διεθνή πρωτόκολλα διαβάθμισης και αντιμετώπισης τραύματος.

Το ETS δεν είναι αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης καταστροφών, ούτε αποτελεί δόγμα αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανταγωνίζεται οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική αντίληψη ή θεωρία, αλλά ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες εκπαιδεύσεις, από βασικό έως προχωρημένο επίπεδο, στον τομέα της διαχείρισης ΜΥΣ σε οποιαδήποτε χώρα.

Οργανισμοί που ασχολούνται με διαχείριση ΜΥΣ πρέπει να ακολουθούν μια σειρά κανονισμών και κανόνων, ένα δόγμα, που πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτό. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος επικράτησης χάους και δυσμενών αποτελεσμάτων, ενώ είναι αδύνατο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης.

Το ETS μπορεί να χρησιμοποιηθεί υιοθετώντας οποιοδήποτε δόγμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει την ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου δόγματος και φυσικά για να εκπαιδεύσει το προσωπικό στην εφαρμογή του. Έχει την δυνατότητα να προσομοιώσει την εφαρμογή διαφορετικών δογμάτων ή να ελέγξει την αποτελεσματικότητα διαφορετικών θεωριών και προσεγγίσεων.

Για τη διαχείριση ΜΥΣ είναι απαραίτητα η εκπαίδευση και εξάσκηση στις εξειδικευμένες αρχές και στις πρακτικές διαχείρισης τέτοιων συμβάντων.

Η εκπαίδευση στη διαχείριση ΜΥΣ που συμπεριλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις έχει δείξει ότι βελτιώνει τη γνώση των ανταποκριτών και, με τη βοήθεια πιστοποιημένων προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο, ενισχύει τις ικανότητες τους σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η έκβαση των εμπλεκομένων ασθενών αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο που καθορίζει τα αποτελέσματα διαχείρισης ΜΥΣ. Η έκβαση των θυμάτων είναι ο απόλυτος δείκτης της ποιότητας αντιμετώπισης ενός τέτοιου συμβάντος. Είναι επομένως κρίσιμο, αυτή η παράμετρος να απεικονίζεται ρεαλιστικά  στο σύστημα προσομοίωσης.

Ο τρόπος που το ETS επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο, είναι η ενσωμάτωση δεικτών απόδοσης τόσο για τη στρατηγική διαχείριση συμπεριλαμβανομένης της υλικοτεχνικής υποστήριξης, όσο και για κάθε ασθενή στο σύστημα. Εάν δεν πραγματοποιηθούν καθορισμένες κλινικές παρεμβάσεις μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, τότε ο ασθενής κινδυνεύει να έχει δυσμενή έκβαση.

Η εισαγωγή δεικτών απόδοσης επιτρέπει νέους τρόπους προσέγγισης στην υγειονομική διαχείριση ΜΥΣ, τόσο ως εργαλείο ποιοτικής αξιολόγησης όσο και ως εργαλείου επιστημονικού σχεδιασμού, στην εκπαίδευση αλλά και στην πραγματική ζωή.