Ιστορική αναδρομή

Ιστορική αναδρομή του Emergo Train System® [ETS]

Το Σύστημα Εκπαίδευσης Emergo Train System [ETS] αναπτύχθηκε από τον Καθηγητή Sten Lennquist στις αρχές του 1980.

Η πρώτη έκδοσή του βασίστηκε σε απλά μαγνητικά κουμπιά με διαφορετικά χρώματα που συμβόλιζαν το είδος προσωπικού. Πορτοκαλί για διασώστες, μαύρο με άσπρη κουκίδα για πυροσβέστες και μαύρο με κίτρινη κουκίδα για αξιωματικούς πυροσβεστικής. Τα ασθενοφόρα, τα αστυνομικά και πυροσβεστικά οχήματα συμβολίζονταν με πλαστικοποιημένες εικόνες τέτοιων οχημάτων. Οι ασθενείς συμβολίζονταν με μαγνητικά κουμπιά με έναν αριθμό στη μπροστινή πλευρά τους. Ακολούθως, ο χρήστης του συστήματος έπρεπε να ανατρέξει σε ένα έγγραφο για να δει την περιγραφή των ασθενών. Χρησιμοποιώντας τριγωνικά μαγνητικά σύμβολα που τοποθετούνταν δίπλα στους ασθενείς, ο χρήστης μπορούσε να καθορίσει προτεραιότητες.

Το Emergo Train System [ETS] σήμερα φαίνεται πολύ διαφορετικό από τις πρώτες ημέρες του, αλλά η βασική ιδέα παραμένει ίδια: μαγνητικά σύμβολα απλά στη χρήση για την εκτέλεση μικρών και μεγάλων ασκήσεων προσομοίωσης.

Αρχικά, το ETS εντάχθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ιατρική Καταστροφών και την Τραυματολογία [KMC—Centre for Teaching and Research in Disaster Medicine and Traumatology] του Πανεπιστημίου του Linköping της Σουηδίας. Η χρήση πίνακα με μαγνήτες για την προσομοίωση της περιοχής του συμβάντος, ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας ή ενός Μαζικού Υγειονομικού Συμβάντος [ΜΥΣ], ήταν ένας εύκολος και οικονομικά αποδοτικός τρόπος. Καθώς το ETS αποδείχθηκε ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό εργαλείο διαδόθηκε τόσο στη Σουηδία όσο και διεθνώς, και σήμερα χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες.

Την τελευταία δεκαετία, το ETS έχει αποδειχθεί εξαιρετικό εργαλείο εκπαίδευσης και χρησιμοποιείται διεθνώς σε Οργανισμούς με προσανατολισμό, κυρίως στο υγειονομικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση ΜΥΣ. Το ETS μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύστημα προσομοίωσης της οργάνωσης σε επιχειρησιακό/στρατηγικό επίπεδο όλων των συμμετεχόντων στην αλυσίδα Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης [ΥΕΑ] σε περίπτωση ΜΥΣ. Στην τρέχουσα μορφή του, επομένως, είναι ένα σύστημα προσομοίωσης που ασχολείται με την οργάνωση και το συντονισμό της συνεργασίας όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην παροχή υγειονομικής φροντίδας σε έκτακτη ανάγκη.

Σύμφωνα με το ETS, η εκπαίδευση και η εξάσκηση Οργανισμών παροχής φροντίδας έκτακτης ανάγκης σε ΜΥΣ είναι αποδοτική μόνον εάν στηρίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα. Η ρεαλιστικότητα του ETS αντικατοπτρίζεται στον πραγματικό χρόνο διεξαγωγής και στο διαδραστικό χαρακτήρα της προσομοίωσης, λειτουργώντας με αληθινούς πόρους [Διαθέσιμο προσωπικό / Διαθέσιμος εξοπλισμός / Διαθέσιμες εγκαταστάσεις] και την επιστημονικά αξιόπιστη δεξαμενή ασθενών, βασισμένη σε πραγματικές φυσιολογικές παραμέτρους. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες στην προσομοίωση πρέπει πραγματικά να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν και να πάρουν αποφάσεις με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Επιπλέον, οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα έχουν συνέπειες στην κατάσταση άλλων συμμετεχόντων.